Over Stichting Santosh

Stichting Santosh

Op 26 juli 2002 werd de Stichting Santosh opgericht met het doel om CARDS te steunen en daardoor de positie van kansarmen in India te verbeteren. De naam Santosh komt van de oma van de oprichter van CARDS. Zij was lichamelijk gehandicapt en daarom door haar ouders verstoten. Zij werd opgevangen door een missionaris die er voor zorgde dat zij naar school ging en lerares werd. Op die manier kon zij in haar eigen levensonderhoud voorzien hoewel ze gehandicapt was. Voor de oprichter van CARDS was zij een enorme drijfveer tijdens de immer durende strijd tegen de ongelijke behandeling van de kastelozen. Als hij bedacht hoe zijn grootmoeder ondanks haar handicap zo ver gekomen was dan moest dat hem in volle gezondheid zeker lukken! Santosh symboliseert dus de motivatie om de moed niet op te geven.

Nu werkt Stichting Santosh ook alweer jaren samen met de partnerorganisaties van CARDS: CGC en RICE.

Bestuur

Harry Rijken – voorzitter

Ik heb vele jaren gewerkt als organisatieadviseur en zet mij in deze fase van mijn leven als bestuurder en toezichthouder in de sectoren wonen, zorg en pensioen. In Lunteren ben ik 8 jaar voorzitter geweest van de gezamenlijke ZWO-commissie van twee protestantse kerken. In die rol ben ik eind 1999 in contact gekomen met CARDS. Begin 2004 en medio 2007 ben ik in India geweest en tot op de dag van vandaag voel ik mij sterk verbonden met CARDS en de zusterorganisaties CGC en RICE. Via de Stichting Santosh wil ik eraan blijven werken om onze Indiase Partners te steunen en het verhaal van de dalits verder uit te dragen. En ook om alle contacten tussen hen en Nederland in een vriendennetwerk te bundelen.

Marjolein Bouman – secretaris

Sinds de oprichting ben ik bestuurslid van Stichting Santosh. In 2001 ging ik met Marianka Knottnerus op stage naar India. Dit was in het kader van onze studie geneeskunde. Na die stage vond ik dat we iets terug moesten doen voor de mensen waar we 4 maanden verzorgd waren en waar we zoveel van geleerd hadden. Jaren later draag ik de organisaties in India nog steeds een warm hart toe. De organisaties CGC, CARDS en RICE weten heel goed waar lokaal behoefte aan is. Het ontbreekt hen alleen helaas vaak aan financiële middelen. Als Stichting Santosh ervoor kan zorgen dat een aantal projecten financieel ondersteund kan worden, dan is het misschien een druppel op de gloeiende plaat, maar vind ik dat toch waardevol.

Bert Bouman – penningmeester

Mijn naam is Bert Bouman, bankman in ruste. Ik heb altijd als controller en later als Operational Risk Manager gewerkt bij de ING. Thans ben ik als vrijwilliger penningmeester bij diverse organisaties, waaronder Stichting Santosh. Stichting Santosh steun ik van harte vanwege het doel dat zij voor ogen heeft. Deze ideële stichting, die zich richt op kansarme kinderen in het zuidoosten van India, verdient het om veel geld binnen te halen om haar doelen te verwezenlijken. Het geld komt in India rechtstreeks terecht op de plek van bestemming. Er zit niemand meer tussen. De organisatie aldaar is eveneens perfect geregeld.