ANBI

Stichting Santosh (RSIN 811044658) is een goede doelen stichting met ANBI-status (ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling). Dat houdt in dat uw gift aftrekbaar is voor de inkomstenbelasting. U komt voor aftrek van inkomstenbelasting in aanmerking als u meer dan 1% van uw drempelinkomen aan giften heeft. Het drempelinkomen is het totaal van uw inkomsten en aftrekposten in box 1, 2 en 3, maar zonder uw persoonsgebonden aftrek.

Doel

Wij komen op voor kansarmen in India. Ons hoofddoel is het versterken van hun zelfstandigheid, toekomstperspectief, onderwijs en gezondheid. Wij doen dat via onze drie zusterorganisaties in India: CARDS, CGC en RICE.

Beleid

Onze beleidskeuzes zijn heel duidelijk: we helpen onze Indiase partners met nieuwe projecten. Als we aan een project beginnen, dan willen we dat ook een aantal jaren kunnen steunen, zodat het project zich kan bewijzen en daarna op eigen benen kan staan. Een uitgebreide toelichting van ons beleid vindt u in ons beleidsplan 2024-2027.

Bestuur en beloning

Het bestuur van Stichting Santosh telt drie leden: voorzitter, secretaris en penningmeester. Op de pagina over Stichting Santosh stellen wij ons aan u voor. Als bestuurslid van Stichting Santosh krijgen wij geen enkele vergoeding voor onze werkzaamheden. Dat willen wij ook niet, want alle donaties moeten direct ten goede komen aan de projecten in India.

Verslag en verantwoording

Aan het eind van ieder boekjaar maken we letterlijk en figuurlijk de balans op. Wat hebben we bereikt? Is het geld goed besteed? Wat loopt ten einde, waar gaan we mee door en hoe kunnen we nog meer helpen?

Wilt u meer weten over onze resultaten en onze financiën, dan vindt u hier onder de verslagen over de laatste drie boekjaren.