Onze partners in India

Onze partner in India is opgericht in 1979 en bestaat inmiddels uit 3 zusterorganisaties: CARDS, CGC en RICE. De stichters zijn Dalits, de kastelozen in het hindoeïstische kastensysteem die eigenlijk niet eens als mens gezien worden. Onze partnerorganisaties hebben hun hoofdvestigingen in Guntur en Haiderabad en doen projecten in de deelstaten Andhra Pradesh en Telangana. Ze zijn door de Indiase overheden erkend en werken met hen samen in nationale en regionale ontwikkelingsprojecten.

CARDS voor ontwikkelingsprojecten

CARDS (Community And Rural Development Society) is in 1979 opgericht. Sindsdien zijn veel nieuwe initiatieven opgestart en nu werkt CARDS met ruim 1.000 medewerkers in ca 1.500 dorpen en sloppenwijken aan een samenhangend geheel van ontwikkelingsprojecten:

 • onderwijs via balabata-schooltjes,
 • microkrediet voor vrouwen, zodat die voor extra gezinsinkomen kunnen zorgen,
 • gezondheidszorg via gezondheidscentra en ambulante verpleegkundigen,
 • noodhulp bij natuurrampen en als een gezin getroffen is door ongeluk of ziekte,
 • culturele programma’s voor kennisoverdracht door muziek, dans en theater.

Het motto van CARDS is ‘God zegent ons om een zegen te zijn voor anderen’.

CGC voor jongeren in moeilijke situaties

Het CGC (Child Guidance Centre) is in 2001 in onze partnerorganisatie opgenomen en werkt in Haiderabad en wijde omgeving voor jongeren met een beperking en voor straat- en weeskinderen. De visie van het CGC is dat deze jongeren dezelfde kansen moeten krijgen als alle anderen. Het GCG ontplooit daarvoor de volgende activiteiten:

 • dagopvang voor ruim 300 jongeren met verstandelijke en lichamelijke beperkingen die uit hun isolement gehaald zijn en nu begeleiding, therapie en onderwijs krijgen,
 • begeleiding en microkrediet voor hun ouders om te leren met hun gehandicapte kinderen om te gaan en om dicht bij huis een eigen bedrijfje te beginnen,
 • lokale zorg en begeleiding in afgelegen dorpen voor jongeren met een beperking en hun ouders,
 • beroepsopleiding om jongeren met een beperking te kunnen verzorgen en begeleiden,
 • straatkinderen worden opgevangen in het Happy Home en krijgen onderwijs,
 • kinderen van ouders met aids vinden een thuis in het Care and Support Home en leren in hun eigen levensonderhoud te voorzien.

RICE voor onderwijs op alle niveaus

‘Bevrijding door onderwijs’ is een belangrijke doelstelling van onze Indiase partners. In RICE (Rural Institute for Community Education) zijn alle in de loop der jaren ontwikkelde onderwijsactiviteiten, van basis- tot en met bachelor-niveau, bij elkaar gebracht:

 • balabata-schooltjes voor buitenschoolse opvang en basisonderwijs,
 • lager beroepsonderwijs op plaatsen waar veel kinderarbeid voorkomt,
 • overbrugging van middelbaar naar hoger onderwijs,
 • bacheloropleidingen voor farmacie, fysiotherapie, laboratoriumtechniek en verpleegkunde.

Veel van de leerlingen komen uit zeer arme gezinnen met een jaarinkomen van € 200 à € 400. Voor hen is een opleiding ‘de kans van hun leven’. Al tijdens hun studie zetten zij zich ook in voor projecten van CARDS of het CGC, bijvoorbeeld in de culturele programma’s of door gratis basiszorg te bieden in de sloppenwijken. In veel gevallen zijn ze zo gemotiveerd door de kansen die zij gekregen hebben dat ze na hun opleiding ook voor CARDS of CGC gaan werken. Zo valt het werk van onze Indiase partners als puzzelstukjes in elkaar. En dat motiveert ons om vanuit Nederland ons steentje bij te dragen.