Reisverslagen

Nu en dan bezoeken onze bestuursleden of donateurs de projecten in India. Zo blijven we goed op de hoogte van de lokale situatie en kunnen we met eigen ogen zien hoe het met onze projecten gaat en welke nieuwe projecten nodig zijn. En natuurlijk is het ook fijn om alle vrienden in India weer te zien!
Deze bezoeken worden altijd door de persoon zelf betaald en komen dus niet voor rekening van Stichting Santosh.

Overigens hoeven wij niet altijd op reis, maar komt er ook regelmatig iemand van CARDS, CGC of RICE naar Nederland, zodat wij weer informatie uit de eerste hand kunnen krijgen.

Reisverslag Bert Bouman, 2017

In het voorjaar bracht onze penningmeester Bert Bouman een bezoek aan Haiderabad in India om de administratie en boekhouding van het Care & Support Home te controleren en te beoordelen.
Onze jaarlijkse bijdrage voor het Care & Support Home bedraagt ongeveer € 5.000 en is bestemd voor alle kosten voor de meisjes in het weeshuis, dat ook met ons geld gebouwd is. Te denken valt dan aan kosten voor eten en drinken, medicijnen, kleding, bewassing, elektra en water en alle kosten die gemaakt worden om het gebouw in goede staat te houden en te onderhouden. Vooral de medicijnen kunnen een flinke kostenpost zijn als de meisjes met HIV zijn besmet door hun vader of moeder.

Bert heeft gecontroleerd of het geld goed en op de juiste manier is besteed. Gelukkig bleek de boekhouding prima in orde. De controle vond plaats in het kantoor van het Child Guidance Center in Haiderabad, een grote stad die nu bijna 8.000.000 inwoners telt, dus bijna de helft van Nederland.

Het Care & Support Home heeft Bert niet kunnen bezoeken omdat dat op 350 km van Haiderabad vandaan ligt en dat betekent in India al gauw een hele dag reizen. Wel heeft Bert nog een aantal balabata-schooltje bezocht in de buurt van Haiderabad. Daar werd hem weer verteld hoe goed het is dat kinderen daar bijles krijgen zodat zij het tempo op school vol kunnen houden. Immers, de meeste dalitkinderen hebben analfabetische ouders, dus die kunnen hun kinderen niet helpen als ze leermoeilijkheden hebben op school. De kinderen waren reuze blij met het bezoek en Bert kwam met positieve verhalen weer terug naar Nederland.

Reisverslag Sekhar Bonam, 2014

Sekhar bezocht het Community Health Centre in Veerankivaripuram. Zo zijn er zeven, elk met een diplomeerde verpleegkundige en een assistent.
Aansluitend bezocht hij het door ons gefinancierde Care & Support Home in Veemaluripadu, dat net in gebruik genomen was. De kinderen beschikken over leef- en slaapruimtes, en over een computer- en studieruimte. Ze hebben ook een moestuin waar ze hun eigen groenten en kruiden telen.

Reisverslag Bert Bouman en Sekhar Bonam, 2010

Bert en Sekhar bezichtigden een lap grond naast het traumacentrum in Guntur, die geschikt zou zijn om het Care & Support Home te vestigen. Daar is ook vakschool waar verschillende cursussen worden gegeven. Het traumacentrum is een soort Blijf van mijn Lijfhuis waar vrouwen onderdak kunnen krijgen. Van daaruit kunnen ze dan ook een vak leren. Na overleg zijn ze akkoord gegaan met de aanschaf van de grond.
Aansluitend bezochten ze in Haiderabad de Toby-school van het CGC voor kinderen met meervoudige handicaps. Daarnaast is een college gevestigd waar meisjes in de leeftijd van 14 tot 16 jaar worden opgeleid tot verpleegkundigen, doktersassistenten, apothekersassistenten en medisch laboranten. In het Training Center krijgen de kinderen therapie om te leren lopen, praten en lezen, iets waar ze thuis geen kans toe krijgen. Tot slot bezochten ze een balabata-schooltje in het dorp Ghatkesar.
Alles overziende worden de projecten goed geleid. Ze hebben een zeer positieve indruk overgehouden en het geld wordt zeer doeltreffend besteed.

Reisverslag Marnix Rhijnsberger, 2008

Marnix heeft verschillende projecten van CGC en CARDS bezocht. Hij vond het geweldig om te zien wat er gedaan wordt aan verwaarloosde, mishandelde en gehandicapte kinderen, die nu weer een toekomst hebben. Het was geweldig en soms zelfs emotioneel om te zien hoe gelukkig alle deze mensen nu zijn.
Zijn ervaringen waren alleen maar positief, niet alleen over CGC en CARDS, ook over de mensen met hun cultuur, hun gastvrijheid, hun eten en de natuur. CGC en CARDS, hartelijk dank voor de gastvrijheid!

Reisverslag Marjolein Bouman, 2007

Ze heeft balabata’s en microkrediet projecten bezocht. Ook heeft ze kerstfeest gevierd op het CGC en nieuwe huisjes geopend in het door de Tsunami aangedane vissersdorp. Twee jaar geleden lieten de bewoners haar de restanten van hun huisjes zien en nu stonden er heuse stevige stenen huisjes! Mede mogelijk gemaakt door Santosh. Dat was wel geweldig om te zien.
Met het CGC heeft zij afgesproken dat Santosh het Care and Support Home voor aidswezen voor vijf jaar financieel wil ondersteunen.

Reisverslag Bert en Annelies Bouman, 2007

Het doel van hun reis was het ‘openen’ van 35 nieuwe huisjes die na de tsunami van 2004 met hulp van Santosh zijn gebouwd. Aangekomen in het dorp Chandramouli Nagar kregen ze bloemenkettingen omgehangen en werd er een gedenksteen onthuld waarop de naam van Stichting Santosh stond vermeld. Daarna is een aantal nieuwe huisjes door middel van het stukslaan van kokosnoten en het doorknippen van een lint overgedragen aan de nieuwe bewoners, die ontzettend blij en dankbaar waren! Stichting Santosh werd bedankt voor de grote financiële bijdrage waardoor het mogelijk werd zoveel gezinnen gelukkig te maken met een nieuw huis. Die dankbaarheid willen ze graag doorgeven aan alle donateurs van Santosh. Uw geld is zeer welbesteed! Zolang er donateurs hun best blijven doen, kunnen we nog heel veel mensen en kinderen in India heel erg blij maken. Dank u wel allemaal!

Reisverslag Harry Rijken en zijn gezin, 2007

Vanuit het CARDS-hoofdkantoor in Guntur hebben zij enkele balabata-schooltjes bezocht. Daar heeft CARDS er nu al 1.200 van! En ook de colleges van RICE, het tsunami-huisvestingsproject en een gezondheidscentrum in de sloppenwijk zijn bezocht. Indrukwekkend – en ook slim! – was om te zien hoe de studenten van de colleges voor fysiotherapie en verpleegkunde in hun laatste studiejaren onder begeleiding van hun docenten stagelopen in de sloppenwijken: zo krijgen zij praktijkervaring en krijgen de allerarmsten gratis zorg aan huis!
Op reis naar Haiderabad moet Piduguralla aangedaan worden. Niet omdat het daar zo mooi is, integendeel! Het is ‘de hel op aarde’ waar hele gezinnen in dikke lagen stof wonen en werken tussen de kalkovens. Kinderarbeid is hier aan de orde van de dag. En daar midden tussenin heeft CARDS het Child Rights Advocacy Centre (CRAC) gevestigd. Een ware oase voor de kinderen die daar naar school kunnen en een goede maaltijd krijgen. En de oudere kinderen kunnen er een vak leren, zodat zij later niet tussen de kalkovens hoeven te werken.
Het CGC in Haiderabad is dan weer een verademing. Er zijn zoveel mooie projecten te zien: de dagopvang, therapie en lessen van de gehandicapte kinderen, de tehuizen voor straatkinderen en straatouderen, de beroepsopleidingen. Het is één grote familie en ze zien er veel blije gezichten.
Fantastisch om te zien wat CARDS, CGC en RICE doen voor de allerarmsten en kanslozen! En fijn dat wij daar een bijdrage aan mogen leveren!

Reisverslag Harry Rijken, 2004

Harry was een van de gasten op het 25-jarig jubileum van CARDS dat groots gevierd werd in Haiderabad. De gouverneur van Andrhra Pradesh (net zo groot als heel Duitsland!) was eregast, en dat was een hele eer voor CARDS!
Daarna maakte hij met bus, auto, ossenkar en fiets een tour van 10 dagen langs allerlei projecten van CARDS in dorpjes van de tribals in de bergen, de dalits in het platteland en in de sloppenwijken van een grote stad als Guntur. Het een nog indrukwekkender dan het ander. En vooral indrukwekkend dat alles onder leiding van CARDS door de lokale mensen zelf wordt georganiseerd. Het zijn echt hun projecten. Alles grijpt slim in elkaar: het onderwijs voor de kinderen, de microkredieten voor de moeders, de spaargroepen, de culturele programma’s en de basisgezondheidszorg.
Verrassend om te zien dat RICE zelfs onderwijs op bachelorniveau biedt, maar dan wel zo, dat het ook voor de allerarmsten bereikbaar is.
In Haiderabad bezocht Harry het (oude) CGC met dagopvang voor meervoudig gehandicapte kinderen. En ook de opvanghuizen voor straatkinderen en straatouderen. Wat mooi dat het CGC hen nu een thuis en een toekomst kan bieden!