Onze projecten

Als Stichting Santosh steunen we verschillende projecten van onze partners in India. En daarvoor hanteren we heldere criteria:

  • het moet gaan om nieuwe of extra projecten
  • die we gedurende een aantal jaren zelf kunnen steunen
  • en die daarna ‘op eigen benen’ verder kunnen gaan

En als er een uitzonderlijke noodsituatie is, zoals de coronacrisis in 2020 en de tsunami in 2004, dan staan we ook klaar om gerichte steun te geven .
Hierna volgen enkele projecten die wij de afgelopen jaren hebben gesteund.

Noodhulp in de coronacrisis

Veel arme mensen in India werken als dagloners. Door de coronacrisis is er veel werk stilgevallen en een dag geen werk betekent een dag geen eten! CARDS en het CGC staan deze mensen bij door maaltijden en andere noodzakelijke producten uit te delen. Wij steunen dit met een extra gift uit ons noodfonds. Onlangs ontvingen wij het volgende bericht:

“The situation of people is very bad and the second wave of the Covid is serious on us. This time many people are dying and suffering in the hospitals. We are taking great care of our children of CGC and Happy Home and following measures to protect ourselves.
Media is covering only the big cities’ picture. In villages it seems as if nothing is happening but many people are dying in reality. They live far from the hospitals. Due to lockdown in big cities many people are going back to their villages for their survival and spreading virus. Vaccination is started but to reach whole India it might take one more year. We are hoping for the best for the future.”

Balabata-schooltjes

In een tijdsbestek van 14 jaar hebben wij meer dan 40 balabata-schooltjes van CARDS. en het CGC gefinancierd. Zo hebben we heel veel kinderen aan goed onderwijs kunnen helpen. En door de culturele programma’s hebben hun ouders ook inzicht gekregen hoe zij hun situatie kunnen verbeteren.

Toilettenproject

Omdat we genoeg budget hadden konden we een extra project doen. Dat is een project geworden om de dorpsbewoners te voorzien van een toiletgebouwtje bij hun huis. Dat biedt extra hygiëne en is ook veiliger. Vrouwen lopen hiermee minder kans om verkracht te worden, want ze hoeven nu niet meer het veld in om hun behoeften te doen. Door de gunstige koers van de euro hebben we 55 gezinnen van een toilet kunnen voorzien.

Care and Support Home in Guntur

Door aids zijn veel kinderen wees geworden of zijn ouders niet meer in staat om voor hun kinderen te zorgen. Daarom is het plan opgevat om voor hen een opvanghuis te bouwen. Met steun van Santosh is grond aangekocht voor de bouw en medio 2012 is het opvanghuis in gebruik genomen. De kinderen krijgen daar ook de kans om een vak te leren zodat zij later in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien. In de eerste jaren leveren we nog een bijdrage aan de exploitatie.

Computeronderwijs

In samenwerking met de Nederlandse tak van Get It Done hebben wij ervoor kunnen zorgen dat het CGC nu ook computeronderwijs kan geven.

Spelmateriaal en leermiddelen

Midden tussen de kalksteenovens van Piduguralla, waar veel kinderarbeid voorkomt, hebben onze partners het Child Rights Advocacy Centre (CRAC) opgericht. Hier kunnen de kinderen naar school en kunnen zij een vak leren, zodat zij later niet tussen de kalkovens hoeven te werken. Samen met de Nederlandse stichting KIEWAD hebben wij daar kunnen zorgen voor extra spelmateriaal en leermiddelen.

Onderwijsfonds

Voor arme gezinnen is het vaak niet haalbaar om de kinderen te laten studeren. RICE geeft hen toch de kans om een goede bacheloropleiding te volgen en als die opleiding met goed gevolg doorlopen is, wordt die in veel gevallen achteraf alsnog betaald door de Indiase overheid. Wij helpen RICE met een onderwijsfonds (‘revolving fund’).

Tsunami projecten in het kustgebied

Door de Tsunami in 2004 zijn er ook in de kustgebieden van Oost-India veel slachtoffers gevallen en veel huizen verwoest. De getroffen gezinnen zijn de eerste maanden geholpen met dekens, kleding, kookgerei en rijst. Daarna zijn nieuwe stenen huizen gebouwd, waarvan ruim honderd dankzij bijdragen van ons.

Activiteiten in Nederland

Stichting Santosh heeft donateurs nodig om de projecten in India te kunnen realiseren en onderhouden. Gelukkig hebben we groep vaste donateurs. Daarnaast houden we nu en dan presentaties over de projecten in India en vragen daarvoor dan een bijdrage aan de stichting. Tevens worden er kerkcollectes gehouden die ten goede komen aan onze projecten. Als er financiering nodig is voor urgente projecten benaderen we onze achterban voor extra hulp.